Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23-12-2020