Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Δ. Χίου

Προς :

• Κ. Μουσουρούλη, Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου

• Κ. Τριαντάφυλλο, Βουλευτή Χίου

• Κ. Γανιάρη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου

• Ε.Μονίαρο, Πρόεδρο Ε.Μ.Χ.

Κοινοποίηση:

• Δήμαρχο Χίου

• Επικεφαλής Δημοτικών συνδυασμών

• ΜΜΕ

Θέμα: Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Δ. Χίου

Κύριοι,

Κατόπιν των δημοσιευμάτων, περί μη κατάθεσης αιτήματος χρηματοδότησης από την ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, για την καταστροφική πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου 2012, το εν λόγω θέμα πρόκειται να τεθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ., που έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 20/12/2012, διότι η κοινωνία της Χίου είναι αγανακτισμένη με τη συγκεκριμένη διαχείριση και τροπή του θέματος.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ., προκειμένου να τοποθετηθείτε, γι’ αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι βαρύνουσας σημασίας για το νησί μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΚΛΕΙΣΣΑΣ