Πρόσκληση σύγκλησης 28ης συνεδρίασης 25ης/8/2023, Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς) και εισηγήσεις