Πρόσκληση σύγκλησης 33ης κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.