Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (27η συνεδρίαση 2023)