Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (2η συνεδρίαση 2023)