Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (30η συνεδρίαση 2023)[κατεπείγουσα δια περιφοράς]