Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (37η συνεδρίαση) Κατεπείγουσα δια περιφοράς