Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (40η συνεδρίαση) σε ορθή επανάληψη.