Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (6η συνεδρίαση 2024)