Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (7η συνεδρίαση 13 Μαρτίου 2024, ώρα 18.30)