Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση Σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 67 Ν. 3852/2010) ΕΔΩ