Πρόσκληση σύγκλησης μονοθεματικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (24/07/2024)