Πρόσκληση τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

για την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012.