Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “Προμήθεια Ψυγείων βιτρίνας του Κοινωνικού Παντοπωλείου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/08/2020

Προυπολογισμός:

1.989,00 €