Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Aποκλάδωση-κοπή δένδρων έτους 2020”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/07/2020

Προυπολογισμός:

16.998,93 €