Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον Καθαρισμό και φύλαξη των μοκετών για το ΚΔΑΠ Καρδαμύλων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/04/2022

Προυπολογισμός:

467,00 €