Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για “Υπηρεσίες Υποστήριξης Απλών & ΑΜΕΑ Χημικών Τουαλετών του Δήμου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/07/2023

Προυπολογισμός:

13.803,42