Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της ”Προμήθειας για απορροφητικά πατάκια για το ΚΔΑΠ Καρδαμύλων”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/04/2022

Προυπολογισμός:

62,01 €