Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία «Διαχείριση Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων 2020»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/11/2020

Προυπολογισμός:

2.995,79 €