Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Παροχή υπηρεσίας παθολόγου για τη διενέργεια ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID (rapid test) για τους εργαζόμενους στη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/07/2021

Προυπολογισμός:

1.408,00€