Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια 2 πινάκων ανακοινώσεων εξ. χώρου για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αγ. Μηνά»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/10/2020

Προυπολογισμός:

565,44 €