Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων» – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/11/2021

Προυπολογισμός:

15.000,00 €