Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανημάτων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/04/2021

Προυπολογισμός:

444,60 €