ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ! – Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/10/2020

Προυπολογισμός:

810,58 €