Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια μπαταριών και ηλεκτροδίων για τους απινιδωτές του Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/12/2020

Προυπολογισμός:

1.813,50 €