Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια επίπλων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/12/2020

Προυπολογισμός:

2.726,10 €