Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια καλλωπιστικών πολυετών φυτών για τα παρτέρια της πόλης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/12/2020

Προυπολογισμός:

1.280,75 €