Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια λαβάρων και σημαιών για τις ανάγκες σημαιοστολισμού του Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/04/2021

Προυπολογισμός:

9.969,57 €