Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την “Προμήθεια μασκών προστασίας από COVID-19 προσωπικού Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/10/2020

Προυπολογισμός:

1.950,00 €