Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια μελανιών για το Σύστημα Ζύγισης, Τιμολόγησης και Γραμματοσήμανσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/03/2021

Προυπολογισμός:

397,80 €