Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ψυγείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/10/2021

Προυπολογισμός:

400,00 €