Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια toner για εκτυπωτή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμ. Εσόδων Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2020

Προυπολογισμός:

409,50 ευρώ