Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα ζώα έτους 2020”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/11/2020

Προυπολογισμός:

5.877,23 €