Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια βιντεοπροβολέα και οθόνης προβολής για το Κέντρο Κοινότητας»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/08/2020

Προυπολογισμός:

877,51 €