Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» – Αντιδραστήρια PCR

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/06/2021

Προυπολογισμός:

8.250,00 €