Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Χίου 2021 – ΤΜΗΜΑ Α’: Ναυαγοσωστική κάλυψη δύο (2) μηνών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/06/2021

Προυπολογισμός:

184.000 €