Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τoν «Καθαρισμό των μοκετών του ΚΔΑΠ Καρδαμύλων το «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» και των μοκετών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ»»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/05/2021

Προυπολογισμός:

413,80 €