Πρόσκληση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΧ για την την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015