Πρόσληψη Διμηνιτών

Ο Δήμος Χίου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση δύο μηνών, το επόμενο διάστημα, στις παρακάτω ειδικότητες:

• 28 Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας

• 6 Δ.Ε. Οδηγοί καθαριότητας

• 4 Υ.Ε. εργάτες πυρασφάλειας

Όσοι εκ των δημοτών επιθυμούν να εργασθούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο κεντρικό κτίριο του Δήμου, Δημοκρατίας 2, υπόψιν κ. Τάτση, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσληψης, όσοι έχουν απασχοληθεί με δίμηνη σύμβαση μέσα στο 2012.

Από το γραφείο τύπου