ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με μηνιαία πάγια αντιμισθία στο Δήμο Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για  την υποβολή  αιτήσεων της υπ αριθ.34571/29-09-2017 Προκήρυξης για την  πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με μηνιαία πάγια αντιμισθία  στο Δήμο Χίου  λήγει στις 6  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00πμ έως 15:00μμ, από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χίου. Αρμόδιος κ. Στρουμπάκης Ιωάννης , διεύθυνση Δημοκρατίας 6, τηλ :22713-50816.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου , Δημοκρατίας 2 ΤΚ 82131 Χίος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ