ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΥΟ (2) ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης