Πρόσληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Χίος 13/11/2013

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για τις ειδικότητες Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν από τον Δήμο Χίου είναι 110 (25 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 47 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 38 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού – ηλικίας 18 ετών και άνω – που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρόσληψης, ξεκινά στις 13-11-2013 και λήγει στις 20-11-2013 και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αιτήσεις και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για κάθε πληροφορία και βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα του Δήμου: 22713-50869, 22713-50854, 2271350879, (γραφείο 4).

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας για τον Δήμο Χίου, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα είναι οι εξής:

9

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

4

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

4

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

7

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

11

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

10

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

3

ΔΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

6

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

7

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

17

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ