Προσθήκη διευκρίνισης είδους στον διαγωνισμό “Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων”

Σας ενημερώνουμε ότι στην προκήρυξη “Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων” προστέθηκε το συνημμένο αρχείο “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΙΔΟΥΣ Νο 7 ΝΕΦΤΙ“.