Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δ. Χίου έτους 2020