Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου 2013”