Έγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της μελέτης “Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμων Χίου – Οινουσσών – Ψαρών”

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε και αξιολογήθηκε θετικά από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Β.Αιγαίου, η προτεινόμενη μελέτη ,που υποβλήθηκε από το Δήμο Χίου με τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμων Χίου – Οινουσσών – Ψαρών», στο πλαίσιο της 67ης Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, στο Ε.Π. « Κρήτης και Νήσων Β.Αιγαίου 2007-2013», με προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 192.000, 00 Ευρώ.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα προβεί άμεσα σ’ όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

Με το έργο αυτό ο Δήμος Χίου προσβλέπει στην αναβάθμιση, προβολή και τουριστική αξιοποίηση του νησιού μας αλλά και των Οινουσσών και Ψαρών συνολικά.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ.Χίου