Απάντηση σχετικά με το Φράγμα “Κόρης Γεφύρι”

Σχετικά με επιστολή της Περιφερειακής Ενότητας για το «Φράγμα Κόρης Γεφύρι», διευκρινίζουμε ότι η αποστολή του εγγράφου απ’τον Δήμαρχο προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την ολιγωρία στην ολοκλήρωση του έργου ήταν επιτακτική και αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψιν την μέχρι τώρα καθυστέρηση, που προβληματίζει τόσο την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και τους δημότες μας .

Απαντώντας στο δελτίο της Περιφερειακής Ενότητας λοιπόν θεωρούμε ότι ο Δήμος Χίου ως άμεσα εμπλεκόμενος σε θέματα ύδρευσης δικαιούται να είναι ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι όσο είναι Προϊστάμενη Αρχή , κεντρική υπηρεσία Υπουργείου, δύσκολα μπορεί να ολοκληρωθεί κάποιο έργο γι’αυτό άλλωστε το ιδανικότερο θα ήταν η εποπτεία του συγκεκριμένου έργου να περιέλθει στον Δήμο Χίου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Από το γραφείο τύπου