Πρόσκληση εκδήλωσης Βιβλιοθήκης “Κοραής” για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Χίου.