ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ “ΚΟΡΑΗ” ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014